Kavellijst Ettiketten veiling Hulten 3S

# Omschrijving Huidig bod
1 1 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
2 2 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
3 3 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
4 6 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 6,00
5 1 doos etiketten 45x45 12000 stuks 4,00
6 1 doos etiketten 45x45 12000 stuks 4,00
7 1 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
8 2 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
9 3 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
10 6 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
11 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
12 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
13 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
14 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
15 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
16 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
17 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
18 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
19 1 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 2,00
20 1 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
21 1 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
22 1 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
23 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
24 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
25 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
26 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
27 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
28 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
29 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
30 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
31 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
32 2 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 3,00
33 2 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
34 2 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
35 2 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 1,00
36 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
37 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
38 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
39 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
40 3 rol etiketten 3 baans 15x100 6000 st 4,00
41 3 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
42 3 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 3,00
43 3 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 3,00
44 6 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 5,00
45 6 Rol etiketten 32x14 mm a 20000 etiketten 5,00
46 6 rol Thermal labels 40x22 a 3000 stuks 5,00